Αντιμετώπιση θεμάτων ενεργοποίησης

Ελέγξτε αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε ανήκει σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε, επικοινωνήστε μαζί μας  εδώ