Ανάκτηση στοιχείων πρόσβασης

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τα στοιχεία πρόσβασής σας στην υπηρεσία myΔΕΗ, συμπληρώστε το email που δηλώσατε κατά την αρχική εγγραφή σας. Σύντομα ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί, με το Όνομα Χρήστη και οδηγίες για το πως θα αλλάξετε τον Κωδικό Πρόσβασης. Παρακαλούμε ελέγξτε τα εισερχόμενα μηνύματα της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας.