Εγγραφή - Ηλεκτρικό ρεύμα - Φυσικό πρόσωπο/Ιδιώτης

Συμπληρώστε τον Κωδικό Εταίρου που αναγράφεται στον λογαριασμό σας καθώς και τα προσωπικά σας στοιχεία.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, θα πρέπει να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία σας (ΑΦΜ και ΑΔΤ/Διαβατήριο) με αυτά που είναι καταχωρημένα στο μηχανογραφικό μας σύστημα.Στοιχεία Χρήστη
Κωδικός Εταίρου*
Ονοματεπώνυμο*
Ημερομηνία Γέννησης
ΑΔΤ / Διαβατήριο
(4 τελευταία ψηφία)*
Σταθερό τηλέφωνο
Τηλεφωνικός κωδικός χώρας*
Κινητό τηλέφωνο*
ΑΦΜ*
e-mail*
Όνομα Χρήστη (Username)*


Κωδικός Πρόσβασης
Κωδικός Πρόσβασης*
Ασφάλεια Κωδικού Πρόσβασης
Επαλήθευση Κωδικού Πρόσβασης*


Επικύρωση
Συμπληρώστε τον αριθμό που βλέπετε παρακάτω. Αν δεν μπορείτε να διακρίνετε τον αριθμό πατήστε Άλλος Αριθμός για να δημιουργηθεί νέος.

* - Υποχρεωτικό πεδίο

 Όρους & Προϋποθέσεις