Εγγραφή - Νομικό πρόσωπο/Εταιρεία

Συμπληρώστε τον Κωδικό Εταίρου που αναγράφεται στον λογαριασμό σας καθώς και τα παρακάτω στοιχεία.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, θα πρέπει να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία σας (Κωδικός Εταίρου και ΑΦΜ) με αυτά που είναι καταχωρημένα στο μηχανογραφικό μας σύστημα.Σε περίπτωση που κάνετε εγγραφή με λογαριασμό ΦΑ θα πρέπει να δείτε τα στοιχεία από λογαριασμό που εκδόθηκε από 1/8/2022 και μετά. Εάν δεν έχετε πρόσφατο λογαριασμό παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 800 900 1000 και ηλεκτρονικά εδώ
Στοιχεία Χρήστη


Κωδικός Πρόσβασης

* - Υποχρεωτικό πεδίο


  Όρους & Προϋποθέσεις