Εγγραφή - Ηλεκτρικό ρεύμα - Νομικό πρόσωπο/Εταιρεία

Συμπληρώστε τον Κωδικό Εταίρου που αναγράφεται στον λογαριασμό σας καθώς και τα παρακάτω στοιχεία.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, θα πρέπει να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία σας (Κωδικός Εταίρου και ΑΦΜ) με αυτά που είναι καταχωρημένα στο μηχανογραφικό μας σύστημα.Στοιχεία Χρήστη


Κωδικός Πρόσβασης


Επικύρωση

Συμπληρώστε τον αριθμό που βλέπετε παρακάτω. Αν δεν μπορείτε να διακρίνετε τον αριθμό πατήστε Άλλος Αριθμός για να δημιουργηθεί νέος.
* - Υποχρεωτικό πεδίο

 Όρους & Προϋποθέσεις