Εγγραφείτε τώρα στο e-bill

Επιλέξτε μια απο τις παρακάτω κατηγορίες:

Έχω μόνο ηλεκτρικό ρεύμα

Θα χρειαστεί να έχετε ενα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος
Έχω ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο

Θα χρειαστεί να έχετε ενα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος
Έχω μόνο φυσικό αέριο

Θα χρειαστεί να έχετε ενα λογαριασμό αερίου